SCH Toimintasuunnitelma

SPORT CLUB HYVINKÄÄ

TOIMINTASUUNNITELMA KAUSILLE 2016 - 2018

 1. SISÄLLYSLUETTELO
 2. SEURA
 3. TAVOITTEET SEURALLE
 4. TAVOITTEET JUNIORITOIMINNALLE
 5. HARJOITTELU
 6. SEURAN SÄÄNNÖT
 7. TOIMITATAPAOHJEET JOUKKUEILLE
 8. PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET
 9. YHTEYSTIEDOT
 10. JOUKKUEET
 1. SEURA

Sport Club Hyvinkää on Hyvinkääläinen salibandyn erikoisseura.

Seura tarjoaa mahdollisuuden harrastaa salibandyä, n.500 jäsenelle.

 1. TAVOITTEET SEURALLE
 1. Olla haluttu ja seurattu urheiluseura Hyvinkäällä ja valtakunnallisesti.
 2. Pitää harrastus edullisena.
 3. Kilpailukykyisten joukkueiden ja taustaryhmien saaminen.
 4. Lisätä valmentaja, toimitsija ja tuomarikoulutusta.
 5. Tyttöjoukkueiden lisääminen.
 6. Kasvattaa jäsenmääräänsä hallitusti.
 7. Katsojamäärien lisääminen.
 8. Tiedottamisen- ja markkinoinnin kehittäminen.
 9. Yhteistyö alueen muiden seurojen kanssa.
 10. Omien junioripelaajien nostaminen miesten edustusjoukkueeseen.
 11. Järjestää joka kesä seurattu ”katusäbä” tapahtuma
 1. TAVOITEET JUNIORITOIMINNALLE
   1. Tarjota pitkäaikainen ja hauska harrastus kaikille.
   2. Tarjota hyvä valmennus.
    1. Valmennuskoulutuksen lisääminen
   3. Tarjota riittävät olosuhteet harrastaa lajia.
    1. Tarpeeksi harjoitusvuoroja
    2. Hyvät harjoitusolosuhteet
   4. Nuori Suomi sääntöjen noudattaminen
    1. Terveet elämäntavat
    2. Omalla esimerkillä kannustaminen
    3. Kannustaa nuoria harrastamaan
 1. HARJOITTELU
  • SCH harjoittelee seuraavissa paikoissa
   • Martin koulu
   • Vehkojan koulu
   • Puolimatkan koulu
   • Tapainlinnan koulu
   • Pohjoispuiston koulu
   • Vehka Center
  • SCH:n tulevaisuuden tavoite on saada Hyvinkäälle paremmat harjoitteluolosuhteet.
  • Valmennuspäällikkö luo perustan pelaajapolulle ja valmennuksen kehittämiseen
 1. SEURAN SÄÄNNÖT

Seuran toimintaa ohjaa seuran vuosikokouksen hyväksymät ja yhdistysrekisteriin toimitetut säännöt.

Seura ohjaa seuran ja joukkueiden toimintaa myös tässä toimintasuunnitelmassa ja strategiassa.

Näillä ohjeilla on tarkoituksena:

 1. Kehittää seuraa
 2. Yhtenäistää seuran toimintaa
 3. Luoda yhdenmukainen toimintaympäristö seurassa.
 4. Ehkäistä riitatilanteita
 5. Ratkaista riitatilanteet
 1. TOIMINTATAPAOHJEET
 1. Varustesopimukset Hallitus tekee varuste- ja tekstiilisopimukset useaksi vuodeksi kerrallaan ja edellyttää joukkueiden sitoutumista sopimuksiin. Joukkueiden on käytettävä sopimusajan sopimuksenalaisia tekstiilejä.
 2. Hallitus valitsee käytettävä tekstiilit. Muihin, kuin sopimuksenalaisiin tekstiileihin, ei saa paina seuran logoa ilman hallituksen lupaa. Seuran tekemät sopimukset on kaikkien jäsenien saatava nähdäkseen niin halutessaan. Vanhoja tekstiilejä voi käyttää sopimuksen niin salliessa.
 3. Seuran peliasujen värit. Seuran otteluasut ovat seuraavat: Koko musta (paita, housut ja sukat) Vieraspeliasu, pelipaita punainen, muuten mustat asusteet
 4. Painatus Seura kilpailuttaa painotalon, jossa peliasujen ja vapaa-ajan asujen painatus suoritetaan. Seura määrittelee käytettävän fontin.
 5. Joukkueet Seuran tavoite on, että jokaiseen ikäryhmään saadaan joukkue. Jos pelaajia ei ole riittävästi joukkueen toiminnan toteuttamiseen voidaan koota yhteisjoukkue tai joukkueet kahdesta eri ikäryhmästä. Poikajoukkueissa pelaavat tytöt saavat olla vuotta vanhempia (ei Y-ilmoitusta)Jos eri ikäryhmien yhdistämisessä yhdeksi tai kahdeksi joukkueeksi joukkueet eivät pääse sopimukseen, voi seuran hallitus enemmistöpäätöksellä ratkaista asian kuultuaan joukkueiden kannan. Joukkueen johtaja yhdessä pelaajien vanhempien kanssa esittää kyseisen joukkueen kannan hallitukselle.Pelaajasiirrot ikäryhmien välillä voidaan toteuttaa. Ensisijaisesti pyritään kokoamaan joka ikäryhmään oma joukkue. Seura voi ohjata pelaajan siirtymisen eri ikäryhmään, kuin oma ikä. Tämä päätös tehdään pelaajaan, pelaajan huoltajien, valmentajien, joukkueiden johtajien ja seuran hallituksen kanssa. Ensisijaisesti pelaaja pelaa omassa ikäryhmässään. Uusi pelaaja ohjataan aina ensin oman ikäluokkansa joukkueeseen. Pelaajan siirtyessä kesken kauden toiseen saman seuran joukkueeseen, jyvitetään pelaajan kausimaksu molempien joukkueiden hyväksi. Jos pelaaja siirtyy salibandyliiton siirtoajan jälkeen (15.1), kausimaksu suoritetaan kokonaisuudessaan sille joukkueelle jossa pelaaja on aloittanut. Seura kannustaa joukkueita osallistumaan salibandyliiton kilpasarjaan.
 6. Kurinpito Jokainen joukkue niin halutessaan voi laatia oman joukkueensa säännöt. Sääntöjen tulee olla senluonteiset, että ne koskevat mm. peluutusta, käyttäytymistä harjoitteluissa, eli ns. pelisäännöt. Nämä säännöt eivät saa olla ristiriidassa seuran, salibandyliiton tai kansainvälisen salibandyliiton sääntöjen kanssa. Jokainen joukkue voi tahollaan päättää omista kurinpidollisista toimenpiteistä. Pelaaja tai hänen huoltajansa voi valittaa päätöksestä joukkueen johtajalle. Lopullisen päätöksen antaa seuran hallitus jos osapuolet eivät pääse sopimukseen asiasta.
 7. Joukkueen budjetti Jokainen joukkue laatii oman budjettinsa ja on vastuussa rahojen käytöstä. Kausikohtainen tulos ei saa olla negatiivinen.
 8. Seuran- ja joukkueiden tilit Jokainen joukkue on velvollinen käyttämään seuran hallituksen valitsemaa tili- ja kirjanpitokäytäntöä.
 9. Kauden päättäjäiset Seura pyrkii järjestämään joka kevät kauden päätyttyä yhteiset päättäjäiset, jossa joukkueet voivat palkita pelaajansa. Palkitut päättää jokainen joukkue itse. Palkintokategoriat: Paras pelaaja, kehittynein pelaaja sekä vuoden joukkuepelaaja. Joukkue voi halutessaan jakaa myös muita palkintoja.
 10. Joukkueen yhteistyö Seura edellyttää, että juniorijoukkueet pitävät vanhempainillan vähintään kaksi (2) kertaa vuodessa, yksi syys- ja yksi kevätkaudella. Käsiteltäviä asioita mm:
  • joukkueen budjetti ja rahankäyttö
  • valmentajien ja muiden taustahenkilöiden esittely ja toimenkuvat
  • harjoittelu- ja ottelutoiminta
  • joukkueen sisäiset säännöt Seura edellyttää, että kaikki joukkueet pitävät joukkuepalaverit, joihin osallistuu JOJO, valmentaja, taustahenkilöt ja kapteenisto.
  • Palaverissa käydään läpi mm:
  • joukkueen tavoitteet
  • joukkueen sisäiset säännöt
  • mahdolliset kiistatilanteet

Valmentaja- ja pelaajavaihto harjoituskohtaisesti.

Seura suosittelee ikäkausiltaan lähellä toisiaan olevien joukkueiden tekevän yhteistyötä harjoitusten osalta.

  • joukkueet järjestävät yhteisiä harjoituksia
  • valmentajat käyvät seuraamassa ja osallistumassa muidenkin joukkueiden harjoituksiin. (valmentajavaihto)
  • pelaajille annetaan mahdollisuus osallistua muidenkin joukkueiden harjoituksiin osaamisen ja tarpeiden mukaan.
 1. Tyttöpelaajat poikajoukkueessa Seura suosittelee ottamaan tyttöpelaajia mukaan poikajoukkueisiin, varsinkin jos ko. pelaajalle ei ole tarjota omanikäistensä tyttöjoukkuetta.
  • tällöin on huomioitava, että tyttöpelaajalle on osoitettava oma pukuhuone
  • tällöin on huomioitava, että vuotta vanhemmasta tyttöpelaajasta ei tarvitse tehdä Y – ilmoitusta
 1. PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEET
  • Kasvattaa ja kehittää seuran toimintaa
  • Lisätä koulutusta
  • Olla vaikuttamassa salibandyhallin toteutukseen Hyvinkäällä
  • Saada tyttösalibandy kasvuun Hyvinkäällä
  • Saada tyttö- ja poikajoukkueet jokaiseen ikäryhmään
  • Saada jokaiseen ikäryhmään harraste- ja kilpajoukkue
  • Vakiinnuttaa edustusjoukkueen asema 2- divisioonan kärkijoukkueena ja mahdollistaa nousu 1 – divisioonaan tulevaisuudessa
  • Saada aikuisten harrastejoukkueita
  • Lisätä yhteistyötä Hyvinkääläisten- ja lähialueiden seurojen kanssa
  • Lisätä näkyvyyttä mediassa
  • Olla alueen kiinnostavin seura
  • Luoda SCH:n sisällä yhdessä toimimisen kulttuuri
 1. HALLITUKSEN YHTEYSTIEDOT

Varsinaiset jäsenet:

Puheenjohtaja:

Jani Ahola

jani.ahola@sch.fi

040 779 4471

Varapuheenjohtaja:

Pekka Haukka-Aho
Ottelutapahtumat, aikuisjoukkueet

pekka.haukka-aho@kolumbus.fi

0400 479059

Markkinointi ja tiedotus:

Satu Laakso

laakso.satu@gmail.com

040 1262822

Talous:

Johanna Saha

johanna.saha@gmail.com

040 5929202

Koulutus, junioritoiminta

Heli Kaarela

heli.kaarela@gmail.com

040 5764699

Jäsenistö, joukkueenjohtajat

Ari Ratinen

ari.ratinen@gmail.com

040 5147618

Varajäsenet:

Koulutus, junioritoiminta

Ilkka Hägglund

ilkka.hagglund@kolumbus.fi

Projektit

Matti Siitari

matti.siitari@hyria.fi

044 2932122

 1. JOUKKUEET

Tytöt ja naiset:

  • C tytöt
  • B tytöt
  • Naiset edustus
  • MaMit(harraste)
  • T 09 / 10 (kerhotoiminta)

Pojat ja miehet

 • P 12 / 13(kerhotoiminta)
 • P10 / 11(kerhotoiminta)
 • P09
 • P08
 • P07
 • P06
 • P05
 • P04
 • P03
 • P02
 • P01
 • Miehet 2
 • M United
 • Miehet edustus
 • Äijäsäbä(harraste)
   
Lisää uutisia
Sport Club Hyvinkää
«  Syyskuu   »
Ma Ti Ke To Pe La Su
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30
Kategoriat